LPŠA nariai  - tarptautinės World Dance Organisation (WDO)  kategorijos teisėjai

 

Andriuškevičius Eimutis   eimutis@sokioharmonija.lt
Bagušinskė Meda        psychologyms@gmail.com
Bižokas Arūnas                 bizokas@gmail.com
Budvytis Mindaugas          mindaugasbudvytis@gmail.com
Buitkutė Ieva                      ieva.buitkute@gmail.com
Buzys Aidas                       aidasbuzys@gmail.com
Duknauskas Vytautas        vytautas@crowncup.lt
Duknauskas Justinas         duknauskas@yahoo.com

Petronis Egis
Razgūnaitė–Žulpienė Eglė  e.razgunaite@gmail.com
Viluckis Vytautas                viluckis@yahoo.com
Žilienė Ieva                         ieva.ziliene@gmail.com