wdc
lmta logo

Licencijų išdavimo tvarka

Šokėjo ir Šokėjo  Profesionalo licencija
Kiekvienas šokėjas dalyvaujantis Profesionalų varžybose (įskaitant Pro-Am varžybas) privalo turėti WDC šokėjo Profesionalo licenziją. Kiekvienas šokėjas neprofesionalas dalyvaujantis Lietuvos varžybose privalo turėti LPŠA licenciją.
LPŠA šokėjo neprofesionalo licencija išduodama remiantis šokėjo arba šokių klubo prašymu ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį.
WDC šokėjo Profesionalo licencija išduodama  remiantis šokėjo prašymu ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį. Šokėjo Profesionalo licencija išduodama šokėjui, turinčiam pakankamą praktiką šokių konkursuose ir pasiekimus šokėjų mėgėjų varžybose. Apie šokėjo pakankamą praktiką ir pasiekimus sprendžia LPŠA prezidiumas. Reikalui esant gali būti pareikalauta pateikti įrodymus patvirtinančius šokėjo kvalifikaciją.


Teisėjo licencija
Kiekvienas teisėjas teisėjaujantis tarptautinėse varžybose privalo turėti WDC teisėjo licenciją. Kiekvienas teisėjas teisėjaujantis Lietuvos varžybose privalo turėti LPŠA teisėjo licenciją.
LPŠA teisėjo licencija išduodama remiantis asmens prašymu ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį. LPŠA teisėjo licencija išduodama asmeniui, išlaikiusiam kvalifikacijos egzaminą.
WDC teisėjo licencija išduodama remiantis asmens prašymu ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį. Teisėjo licenzija išduodama asmeniui ,turinčiam pakankamą šokėjo ar trenerio praktiką ir išlaikiusiam kvalifikacijos egzaminą.
Teisėjo licencija gali būti išduodama išimties tvarka be kvalifikacijos egzamino didelius pasiekimus ar nuopelnus turintiems asmenims. Ar asmuo privalo laikyti egzaminą sprendžia LPŠA prezidiumas. LPŠA prezidiumas nustato vietą ir laiką kvalifikacijos egzaminui laikyti bei sudaro egzaminų komisiją. Neišlaikius kvalifikacijos egzamino licencija neišduodama, o pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama praėjus ne mažiau kaip  šešiems mėnesiams.


LPŠA licencijų kaina
LPŠA teisėjo licencijos kaina 30Eur, o jos pratęsimas 25Eur. LPŠA šokėjo neprofesionalo licencijos kaina 10Eur, o jos pratęsimas 5Eur. Šokėjų medalininkų ir vaikų licencijos kaina 3Eur.

.
WDC licencijų kaina
Šokėjo Profesionalo ir Teisėjo licencijos kaina 105Eur. Licencijos pratęsimas 95Eur.

.
Licencijų galiojimas
Visos licencijos galioja vienerius kalendorinius metus. Licencijų galiojimo laikas baigiasi kalendorinių metų gruodžio 31 dieną.