wdc

Varžybų taisyklės

Nuo 2018 m. balandžio 16d. LPŠA prezidiumo sprendimu įvedama nauja varžybų kategorija - Atviros varžybos, bei panaikinama iš Hobi kategorijos Atvira klasė. Visi šokėjai iki šiol dalyvavę Hobi atviroje klasėje, nuo 2018 04 16 kviečiame dalyvauti Atvirų varžybų kategorijoje.

LPŠA Atvirų varžybų taisyklės Įsigalioja nuo 2018 balandžio 16d.

LPŠA Hobi porų ir solo taisyklės Įsigalioja nuo 2018 balandžio 16d.

LPŠA Hobi vaikų, jaunučių, jaunių porų ir solo taisyklės Įsigalioja nuo 2018 balandžio 16d.