Lietuvos Pramoginių Šokių Asociacija

Apie LPŠA


2010 metų vasario mėnesį, stipriausių ir garsiausių Lietuvos profesionalių šokėjų Arūno Bižoko ir Justino Duknausko iniciatyva buvo įkurta Lietuvos Pramoginių Šokių Asociacija.

Asociacijos uždaviniai: vienyti kuo daugiau organizacijų ir pavienių asmenų bendrai pramoginių šokių populiarinimo veiklai, padėti asociacijos nariams mokant pramoginių šokių ir kuriant naujas šokių mokymo vietas, skleisti tarptautinę pramoginių šokių mokytojų patirtį, organizuoti varžybas ir renginius pagal tarptautinius reikalavimus, rūpintis žmonių turiningu laisvalaikiu, koordinuoti Lietuvos šokėjų dalyvavimą tarptautinėse varžybose, administruoti šokių mokytojų ir šokėjų kvalifikacijos kėlimą, turimą kvalifikaciją ir tai patvirtinančių dokumentų išdavimą.

LPŠA steigėjai ir vadovai pasiryžę dirbti pramoginių šokių vystymo labui ir kviečia visus prisijungti prie tų, kurie savo talentu, patirtimi ir žiniomis turtina ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio pramoginius šokius.