Lietuvos Pramoginių Šokių Asociacija

LPŠA Narystė

Stojimo į Lietuvos Pramoginių Šokių Asociaciją tvarka ir sąlygos

Remiantis LPŠA Įstatais ir 2010.06.09. LPŠA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, nustatomi šie reikalavimai ir sąlygos naujiems nariams stojant į LPŠA:

1. LPŠA nariais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys;
2. Pageidaujantys tapti LPŠA nariais LPŠA Prezidiumui pateikia šiuos dokumentus:
    2.1. Juridiniai asmenys:
          2.1.1. Laisvos formos prašymą, adresuotą LPŠA Prezidiumui;
          2.1.2. Registracijos pažymėjimo kopiją;
          2.1.3. Įstatų kopiją;
          2.1.4. Akcininkų arba steigėjų sprendimą dėl stojimo į LPŠA.
    2.2. Fiziniai asmenys:
          2.2.1. Laisvos formos prašymą, adresuotą LPŠA Prezidiumui;
          2.2.2. Paso arba asmens kortelės kopiją;
          2.2.3. Duomenis apie gyvenamąją vietą ir kontaktinę informaciją;
          2.2.4. Už kiekvieną jaunesnį nei 14 metų fizinį asmenį, prašymą pateikia asmens tėvai arba globėjai.
3. LPŠA Prezidiumas per 10 dienų nuo dokumentų gavimo privalo informuoti apie priėminą į LPŠA arba atmesti prašymą apie tai informuojant pareiškėją;
4. Visi pareiškę norą tapti LPŠA nariais ir priimti į LPŠA per 2010 metus, atleidžiami nuo stojamojo mokesčio ir nario mokesčio už 2010 metus;
5. Vėlesniais metais stojantiems naujiems nariams taikomas vienkartinis stojamasis mokestis, kuris lygus - juridiniams nariams 50Eur, fiziniams nariams 35Eur. Įsigaliojus šiai nuostatai, stojamasis mokestis turi būti sumokėtas per 5 darbo dienas po sprendimo apie priėminą gavimo. Nesumokėjus stojamojo mokesčio, klausymas apie narystę sprendžiamas iš naujo;
6. Nuo 2018 m. birželio 6d. nustatomas šis metinis nario mokestis - juridiniams nariams 50 Eur, fiziniams nariams 35Eur. Metinį nario mokestį visi LPŠA nariai, kuriems jis taikomas, privalo sumokėti iki einamųjų metų vasario 1 dienos;
7. Stojamasis mokestis ir metinis nario mokestis mokamas pavedimu į LPŠA sąskaitą banke.